ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ


Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

 • σε γραμματοσειρά Trebuchet MS με χαρακτήρες μεγέθους 11 pts
 • με διάστιχο 1,2
 • με περιθώρια (επιλέγονται από τη «Διάταξη Σελίδας»): 2 εκ. (αριστερά, δεξιά, επάνω, κάτω)
 • με πλήρη στοίχιση κειμένου
 • με εσοχή 1,25 εκ. στην αρχή κάθε παραγράφου και χωρίς διάστημα πριν ή μετά από την παράγραφο
 • οι σελίδες τής εργασίας πρέπει να έχουν αρίθμηση και ο αριθμός να αναγράφεται κάτω δεξιά.
 • Οι εικόνες θα πρέπει να ενταχθούν στο κείμενο κοντά στο 
  Εικόνα 1: Νηπιαγωγείο Ψυχικού
  σημείο αναφοράς τους και, αν χρειαστεί, μπορούν να
  καταλάβουν ολόκληρο το πλάτος της περιοχής του κειμένου.
  Όλες οι εικόνες θα πρέπει να είναι αριθμημένες (Εικόνα 1:) και
  να συνοδεύονται από λεζάντα με πεζούς χαρακτήρες μεγέθους
  10 σε πλάγια μορφή (italics).
 • Οι παραπομπές θα αναγράφονται στο κάτω μέρος κάθε
  σελίδας και θα αριθμούνται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά εμφάνισής τους από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα της εργασίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα στοιχεία θα δίδονται ως εξής:
1. Τίτλος στοιχισμένος στο κέντρο, με πεζούς bold χαρακτήρες
2. Ονόματα μαθητών αλφαβητικά (πρώτα το μικρό όνομα -όπως εμφανίζεται στις επίσημες καταστάσεις του σχολείου, όχι το χαϊδευτικό- και μετά το επώνυμο)
3. Όνομα σχολείου και τάξη
4. Όνομα ή ονόματα των υπεύθυνων καθηγητών (με πλάγιους χαρακτήρες).

Παράδειγμα:


Τίτλος Εργασίας
Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Όλγα Φυτράκη
Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεώργιος Αναστασίου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 • Κάθε εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία περίληψη 100 λέξεων, που θα προηγείται του κυρίως σώματος της εργασίας.
 • Ο τίτλος ΠΕΡΙΛΗΨΗ θα αναγράφεται με κεφαλαίους bold χαρακτήρες.
 • Μετά από κάθε περίληψη θα παρατίθενται ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ.

Παράδειγμα:

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ με κεφαλαία και bold:λέξη 1, λέξη 2, λέξη 3 με πλάγια, όχι bold 

 

ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία θα περιλαμβάνει (οι τίτλοι θα αναγράφονται με κεφαλαίους bold χαρακτήρες):

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • ΓΛΩΣΣΑΡΙ (δεν είναι υποχρεωτικό)
 • ΠΗΓΕΣ: Βιβλιογραφία (Βιβλία - Περιοδικά), ηλεκτρονικές διευθύνσεις, μη δημοσιευμένες εργασίες, προσωπικές συνεντεύξεις κ.λπ.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΗΓΩΝ

1. Βιβλίο

Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά. (Χρονιά) Τίτλος Βιβλίου με Πλάγια Γραφή. Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός οίκος.

Παράδειγμα:

Μπαμπινιώτης, Γ. (2010) Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας:  Απλά μαθήματα γλώσσας και γλωσσολογίας. Αθήνα: Καστανιώτης

2. Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο

Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά. (Χρονιά) Τίτλος Κεφαλαίου. Στο: Επώνυμο εκδότη, Αρχικά εκδότη. Τίτλος συλλογικού τόμου με πλάγια. Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός οίκος. 

Παράδειγμα:

 

Μπαμπινιώτης, Γ. (1980), Η γλωσσoλoγική σκoπιά της μεταφράσεως. Στo: Α. Σκιαδά (εκδ.), Πρωτότυπo και μετάφραση. Αθήνα: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, σ. 41-69.

3. Άρθρο σε Περιοδικό

Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά. (Χρονιά) Τίτλος Άρθρου. Όνομα Περιοδικού με πλάγια. Αριθμός τεύχους. σελίδες

Παράδειγμα:

 

Βαλεοντής, Κ. (2011) Οι πρωταγωνιστές της γνώσης. Ιατρική. 100 (3), σ. 194-205.

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Τίτλος ιστοσελίδας με πλάγια. Ηλεκτρονική διεύθυνση: [Προσπελάστηκε: ημερομηνία].

Παράδειγμα:

 Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.eleto.gr/gr/reception.htm [Προσπελάστηκε: 22-12-2015]

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Το πλήρες κείμενο τής εργασίας μαζί με την Περίληψη, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 σελίδες, θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το έγγραφο αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες μορφοποίησης που δίδονται παραπάνω, συνεπώς θα διευκολυνθείτε εάν αντιγράψετε αυτό το αρχείο στον υπολογιστή σας και εισαγάγετε το κείμενό σας. Για να το κατεβάσετε σε Word πατήστε εδώ