ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Power Point)


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Κάθε παρουσίαση power point να μην έχει περισσότερες από 12 διαφάνειες.
 • Σε κάθε διαφάνεια παρουσίασης να χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά Trebuchet
  και το μέγεθος των γραμμάτων να μην είναι μικρότερο από 26 pts.
 • Στην πρώτη διαφάνεια να αναγράφονται τα εξής:

5o Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο
Ο γλωσσικός μας πολιτισμός
Η γλώσσα στην παιδεία, στην επιστήμη,
στην τέχνη, στα γράμματα, στη ζωή μας

 

Τίτλος εργασίας:
Ονόματα μαθητών:
Υπεύθυνος/η/οι καθηγητής/καθηγήτρια/καθηγητές:

 • Στην τελευταία διαφάνεια να αναγράφεται η βιβλιογραφία.
 • Σε κάθε διαφάνεια η πληροφορία που δίνεται με κείμενο να περιορίζεται στα
  κύρια σημεία, δηλαδή να διατυπώνεται επιγραμματικά και να δομείται σε bullets,
  τα οποία να μην είναι περισσότερα από 6.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 • Οι παρουσιάσεις του power point καλό είναι να φτιαχτούν σε Office 2010 (δηλαδή
  η ονομασία του αρχείου να καταλήγει σε .pptx).
  Εάν χρησιμοποιηθεί Office 2003-2007, είναι πιθανόν να χαθούν κάποια στοιχεία,
  γιατί το αρχείο θα ανοιχθεί με Office 2010.
  Εάν χρησιμοποιηθεί Office νεότερο του 2010, καλό θα ήταν να αποθηκευτεί η
  παρουσίαση ως αρχείο του Office 2010.
 • Η ονομασία του αρχείου πρέπει να γίνεται με λατινικούς χαρακτήρες, με _
  ανάμεσα στις λέξεις και να μην ξεπερνά τους 15 χαρακτήρες (π.χ.onomasia_arxeiou.pptx)
 • Να μην γίνεται αντιγραφή-επικόλληση κειμένου του word στο power point, παρά
  μόνο εάν έχει γίνει πλήρης «Απαλοιφή Μορφοποίησης» του κειμένου του Word
  που πρόκειται να επικολληθεί στο Power Point. Για την «Απαλοιφή της
  Μορφοποίησης» μαρκάρουμε το κείμενο που θα αντιγράψουμε και πατάμε το
  πλήκτρο-εικονίδιο από το Μενού-Κεντρική του Word.

 • Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην αντίθεση ανάμεσα στο φόντο και στα
  γράμματα κάθε διαφάνειας. Καλύτερα να επιλέγετε ανοιχτόχρωμο φόντο με
  σκούρα γράμματα. Σε περίπτωση που επιλέξετε σκουρόχρωμο φόντο πρέπει
  οπωσδήποτε η αντίθεση με τα γράμματα να είναι έντονη, αλλιώς δεν διαβάζονται.
 • Η μετάβαση από τη μια διαφάνεια στην άλλη να γίνεται με απλό τρόπο, δηλαδή
  να αποφεύγονται τα πολλά εφέ στις εντολές «Κινήσεις» και «Μεταβάσεις».
 • Σε περίπτωση που τα power point έχουν ενσωματωμένα βίντεο θα πρέπει να
  ακολουθούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:
  • Η ονομασία του αρχείου βίντεο να έχει γίνει με λατινικούς χαρακτήρες
   (το
   πολύ 15 χαρακτήρες)
  • Το αρχείο του βίντεο να είναι αποθηκευμένο σε avi format, δηλαδή η
   ονομασία του αρχείου να τελειώνει σε .avi, π.χ. onomasia_arxeiou_video.avi

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙ

 • Το κείμενο της εισήγησης που θα εκφωνήσουν οι μαθητές κατά τη συνεδρία
  θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με το power point το αργότερο μέχρι την Παρασκευή
  19 Φεβρουαρίου 2016. Το κείμενο αυτό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες
  (με γραμματοσειρά Trebuchet MS, χαρακτήρες 11, διάστιχο 1,2 και περιθώρια
  σελίδας 2 εκ. - αριστερά, δεξιά, επάνω και κάτω) και να αντιστοιχούν οι
  παράγραφοί του στις προβαλλόμενες διαφάνειες (π.χ. Διαφάνεια 1: κείμενο που
  αντιστοιχεί).
 • Επισημαίνεται ότι η άσκηση των μαθητών στην προφορική παρουσίαση των
  εργασιών είναι απαραίτητη.