Odigos Poster 6ou Synedriou-4

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Ι. Χρόνος παρουσιάσεων και αριθμός συμμετοχών

1. Κάθε εργασία (εισήγηση ή άλλη δραστηριότητα), που παρουσιάζεται στις συνεδρίες, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά.

2. Ο συνολικός αριθμός εισηγήσεων-δραστηριοτήτων με τις οποίες θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο τα Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80. Ο συνολικός αριθμός εισηγήσεων-δραστηριοτήτων με τις οποίες θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο τα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία εκτός Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.

3. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει (μόνος ή συνεργαζόμενος με άλλους) «Φόρμα Συμμετοχής» για μια (1) εισήγηση – δραστηριότητα, που καταλαμβάνει χρόνο παρουσίασης στις συνεδρίες. Κάθε Γυμνάσιο ή Λύκειο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας μπορεί να υποβάλει μέχρι 6 εισηγήσεις-δραστηριότητες.

4. Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε μια (1) μόνον εισήγηση – δραστηριότητα, που καταλαμβάνει χρόνο παρουσίασης στις συνεδρίες. Ωστόσο, ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο (2) εισηγήσεις – δραστηριότητες, εφόσον σε μία από τις δύο ο υπεύθυνος καθηγητής ανήκει στην ειδικότητα των ξένων γλωσσών (των Αγγλικών, των Γαλλικών ή των Γερμανικών).

5. Οι συμμετοχές μαθητών με ανηρτημένη εργασία (poster), εικαστικά, εκθέσεις φωτογραφίας, ψηφιακές εφαρμογές δεν έχουν αριθμητικό περιορισμό.

 

ΙΙ. Οδηγίες συμπλήρωσης Φόρμας συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ορίσουν το θέμα τής εργασίας ή τής δραστηριότητας που θα παρουσιάσουν, να συγκροτήσουν την ομάδα εργασίας τους και να συμπληρώσουν τη «Φόρμα Συμμετοχής» που επισυνάπτεται. Επισημαίνεται ότι για κάθε εργασία θα υποβάλλεται ξεχωριστή Φόρμα Συμμετοχής. Η Φόρμα Συμμετοχής αποστέλλεται ως ξεχωριστό αρχείο MS Word.

Οι συμπληρωμένες «Φόρμες Συμμετοχής» θα αποσταλούν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.

Το υλικό που θα καταγραφεί σε αυτή τη Φόρμα Συμμετοχής δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευχέρεια να το διαφοροποιήσουν, να το εμπλουτίσουν και να το βελτιώσουν εφόσον, κατά την πρόοδο των εργασιών, εκτιμηθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο.

 

ΙΙΙ. Χρονοδιάγραμμα

 

IV. Οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών/δραστηριοτήτων και το σύστημα καταγραφής πηγών

  • Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται θερμά να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα, που παρατίθεται, ώστε να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή τού συνεδρίου.
  • Ο ρόλος των διδασκόντων είναι να καθοδηγούν, να υποστηρίζουν, να διορθώνουν, να συμβουλεύουν, να εμπνέουν και να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους σε όλα τα στάδια υλοποίησης τού έργου.
  • Τα τελικά κείμενα των εργασιών πρέπει να είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένα με παραπομπές τόσο σε έντυπες όσο και σε ηλεκτρονικές εκδόσεις. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να κατανοήσουν οι μαθητές ότι δεν είναι θεμιτό να αντιγράφουν από το διαδίκτυο αυτούσια κείμενα και μάλιστα χωρίς να αναφέρουν σε παραπομπή την πηγή τους. Γι’ αυτό, τις πληροφορίες που θα συλλέξουν, είτε από έντυπες είτε από ηλεκτρονικές πηγές, κρίνεται σκόπιμο να τις επεξεργαστούν και να τις προσαρμόσουν στα ζητούμενα τής δικής τους εργασίας. Οι επιβλέποντες καθηγητές είναι απαραίτητο να ελέγξουν τα κείμενα και τις παραπομπές, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Εργασίες που δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές, όπως αυτές έχουν ορισθεί από την Επιτροπή, είτε τις τυπικές (αριθμός σελίδων, γραμματοσειρές και παρουσίαση) είτε τις ουσιαστικές (δομή, γλωσσική ανάπτυξη, παραπομπές) θα ζητηθεί να διορθωθούν προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα τού Συνεδρίου.
  • Επισημαίνεται ότι μια σημαντική αρμοδιότητα των υπεύθυνων καθηγητών είναι να καθοδηγήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν σε βάθος το αντικείμενο που θα ερευνήσουν και να εξασκηθούν στην προφορική παρουσίαση τής εργασίας τους στο συνέδριο.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΗΓΩΝ
1. Βιβλίο
Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά. (Χρονιά) Τίτλος Βιβλίου με Πλάγια Γραφή. Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός οίκος.
Παράδειγμα:
Μπαμπινιώτης, Γ. (2010) Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας: Απλά μαθήματα γλώσσας και γλωσσολογίας. Αθήνα: Καστανιώτης

2. Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο
Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά. (Χρονιά) Τίτλος Κεφαλαίου. Στο: Επώνυμο εκδότη, Αρχικά εκδότη. Τίτλος συλλογικού τόμου με πλάγια. Τόπος έκδοσης: Εκδοτικός οίκος. Σελίδες.
Παράδειγμα:
Μπαμπινιώτης, Γ. (1980), Η γλωσσoλoγική σκoπιά της μεταφράσεως. Στo: Α. Σκιαδά (εκδ.), Πρωτότυπo και μετάφραση. Αθήνα: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, σ. 41-69.

3. Άρθρο σε Περιοδικό
Επώνυμο συγγραφέα, Αρχικά. (Χρονιά) Τίτλος Άρθρου. Όνομα Περιοδικού με πλάγια. Αριθμός τεύχους. σελίδες
Παράδειγμα:
Βαλεοντής, Κ. (2011) Οι πρωταγωνιστές της γνώσης. Ιατρική. 100 (3), σ. 194-205.

4. Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Τίτλος ιστοσελίδας με πλάγια. Ηλεκτρονική διεύθυνση: [Προσπελάστηκε: ημερομηνία].
Παράδειγμα:
Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας. Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eleto.gr/gr/reception.htm [Προσπελάστηκε: 22-12-2015]


 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ