logo

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ου ΠΑΝΑΡΣΑΚΕΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει το 7ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Ο σύγχρονος άνθρωπος και η ψηφιακή τεχνολογία: προκλήσεις και προβληματισμοί»το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής του ΜΙΤ.

Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν ατομικά ή σε ομάδα:

 1. Μαθητές και μαθήτριες της Β΄ & Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου από όλα τα Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
 2. Μαθητές και μαθήτριες της Β΄ & Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου από Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια της Αττικής που υπάγονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Β΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, στις οποίες υπάγονται τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία. Ο αριθμός των συμμετοχών θα οριστεί από την Οργανωτική Επιτροπή σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Συνεδρίου.

Τους μαθητές και τις μαθήτριες καθοδηγούν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.

Το 7ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο καλεί τους μαθητές να έρθουν αντιμέτωποι με τον δυναμικό κόσμο της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και τους πολλαπλούς δρόμους, βραχείς ή επιμήκεις, προβλέψιμους ή μη, φωτεινούς ή σκιερούς, που αυτή ανοίγει στο μέλλον. Πολύς λόγος γίνεται σήμερα από περισσότερο ή λιγότερο ειδικούς για τεχνικά άψογες κατασκευές, για νοήμονες μηχανές, για έξυπνες εφαρμογές- ακόμη και πόλεις, για νέα υλικά, για πρωτοποριακές θεραπείες, για ευφυή λογισμικά, για μεγάλα δεδομένα, για δίκτυα επικοινωνίας –ένας κατάλογος χωρίς τέλος. Πόσο γνωρίζουμε οι άνθρωποι, και μάλιστα οι νέοι άνθρωποι, το μέλλον που, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι μακρινό και το οποίο, πριν οι νέοι μεγαλώσουν, θα έχει γίνει παρόν; Πώς μπορούμε να ελέγξουμε και να αποφασίσουμε ποια απ’ όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα, με ποιο τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις θα οδηγήσουν τον κόσμο και τον άνθρωπο, τον πολίτη και τον ιδιώτη σε ένα αύριο πιο εύκολο αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικό; Σκοπός λοιπόν του Συνεδρίου είναι να καταστήσει σαφές στους μαθητές ότι το μέλλον του ανθρώπου συνδέεται με αυτό της ψηφιακής τεχνολογίας. Σε καμία περίπτωση όμως ο νέος άνθρωπος δεν παρατηρεί ή ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά τις επηρεάζει, τις διαμορφώνει. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον σημερινό νέο είναι να επινοήσει το μέλλον του.

Στόχοι του συνεδρίου είναι οι μαθητές:

 • Να διερευνήσουν τις δυνατότητες των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην υγεία, την εκπαίδευση, την αστική ανάπτυξη, την επικοινωνία, την ασφάλεια, την ψυχαγωγία, τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.
 • Να μελετήσουν την ευθύνη του σύγχρονου ανθρώπου για την ορθή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία μπορεί να υπηρετήσει αλλά και να χειραγωγήσει, και να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις.
 • Να αναδείξουν τα οφέλη και τους κινδύνους της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινότητά τους.
 • Να κατανοήσουν βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά τις διαδικασίες που αφορούν στην παρουσίαση μιας εργασίας σε ένα επιστημονικό μαθητικό συνέδριο: να ερευνήσουν τη βιβλιογραφία, να συλλέξουν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν και να εκπονήσουν μια εργασία. Στη συνέχεια, να δώσουν ηλεκτρονική μορφή στα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να τα παρουσιάσουν ενώπιον μαθητικού και επιστημονικού κοινού.
 • Να εκφραστούν με ποικίλες μορφές δημιουργίας έχοντας ως αφετηρία τον προβληματισμό τους σχετικά με την αλληλεπίδραση του ανθρώπου και της ταχύρρυθμης τεχνολογικής εξέλιξης.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη λεγόμενη εποχή της «Ψηφιοποιημένης Κοινωνίας», η ψηφιακή τεχνολογία μεταμορφώνει τον κόσμο μας με βασικές κινητήριες δυνάμεις: α) την τεχνητή νοημοσύνη, β) το δίκτυο 5ης γενιάς (5G), γ) το Υπολογιστικό Νέφος και τις εφαρμογές του, δ) το διαδίκτυο των Πραγμάτων (InternetofThings), δ) τον μεγάλο όγκο Δεδομένων (BigData), την ανάλυση και διαχείρισή τους κ.ά.

Ειδικότερα εξετάζουμε τις δραματικές αλλαγές που η ψηφιακή τεχνολογία επιφέρει σε:

1. Εκπαίδευση

 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Αρχεία (π.χ. Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, Βρετανική Βιβλιοθήκη, κ.ά.)
 • Ψηφιακός αλφαβητισμός πολιτών (DigitalCitizenship) - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government)
 • Ψηφιακό χάσμα
 • Ηλεκτρονική μάθηση (π.χ. e-learning, MOOCS, κ.ά.)
 • Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση (virtual και augmentedreality)
 • Τεχνολογίες εκμάθησης για μαθητές ειδικών αναγκών
 • Εξατομικευμένη μάθηση
 • Ρομποτική και εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια (seriousgaming) και προσομοιώσεις

2. Επικοινωνία – Ενημέρωση

 • Γλωσσική τεχνολογία: η αυτόματη ανάλυση και επεξεργασία λόγου, η μηχανική μετάφραση, η σύνθεση και αναγνώριση φωνής, η «άντληση» πληροφοριών από κείμενα και η εκπαιδευτική τεχνολογία (γλωσσική εκπαίδευση μέσω πολυτροπικών εκπαιδευτικών εργαλείων και ψηφιακών γλωσσικών δραστηριοτήτων)
 • Το μέλλον των ΜΜΕ
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (SocialMedia)
 • Online προπαγάνδα, e-καμπάνιες (Twitter, Facebook, Instagram)
 • «Πλαστές ειδήσεις» (fake news), παραπληροφόρηση
 • Κοινωνικοποίηση στον 21ο αιώνα
 • Τεχνολογία και διαφήμιση – εξατομικευμένη διαφήμιση

3. Οικονομία

 • Ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές
 • Επανάσταση στον χώρο των επαγγελμάτων (κατάργηση παλιών –ανάδυση νέων)
 • Ρομποτική και αυτοματισμός εργασιών: συνεργασία ανθρώπου-μηχανής
 • Ηλεκτρονικές αγορές (e-shopping)
 • Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-up companies)
 • Ηλεκτρονικός τουρισμός (e-tourism)

4. Πολιτισμό

 • Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στην έρευνα, τη συντήρηση και την αποκατάσταση μνημείων και έργων τέχνης
 • Ψηφιακές βιβλιοθήκες (π.χ. Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον πολιτισμό της Ευρώπης, ψηφιακή βιβλιοθήκη της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, κ.ά.)
 • Διαχείριση και διάδοση πολιτιστικής κληρονομιάς (ψηφιοποιήσεις αρχείων και έργων τέχνης, πολιτιστικές διαδρομές, ψηφιακές αναπαραστάσεις του παρελθόντος, 3D αναστηλώσεις)
 • Ψηφιακά Μουσεία – «συμβιώσεις» φυσικών και ψηφιακών εκθεμάτων
 • Ψηφιακή τέχνη

5. Υγεία

 • Χρήση δεδομένων για διάγνωση και θεραπεία ασθενειών
 • Τηλε-ιατρεία
 • Ρομποτική στην ιατρική
 • Εξατομικευμένη ιατρική

6. Αστικό και φυσικό περιβάλλον

 • Διαχείριση ενεργειακών πόρων: «Έξυπνη» ενέργεια, «έξυπνα» σπίτια, «έξυπνες» πόλεις
 • Σύνδεση και παρακολούθηση απομακρυσμένων περιοχών
 • Αγροτική παραγωγή: αυτόνομα συστήματα παρακολούθησης καλλιεργειών, βελτιστοποίηση παραγωγής με τη βοήθεια αισθητήρων και της ανάλυσης δεδομένων
 • Τεχνητή νοημοσύνη και προστασία του περιβάλλοντος
 • Αυτοκινητοβιομηχανία: ηλεκτροκίνητα, αυτόνομα οχήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε χρήστη
 • Μέσα μαζικής μεταφοράς: έλεγχος και καταγραφή δεδομένων για βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ασφάλειας

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η συμμετοχή στο Συνέδριο μπορεί να έχει, ενδεικτικά, κάποια από τις παρακάτω μορφές:

 1. Εισηγήσεις                                          7.Ταινίες μικρού μήκους   
 2. Poster                                                8.Ρητορικά αγωνίσματα   
 3. Μουσικά δρώμενα                                9.Δημιουργική γραφή
 4. Δραματοποιήσεις                                  10.Ψηφιακές εφαρμογές
 5. Εικαστικά: ζωγραφική σύνθεση, σχέδιο   11. Εργαστήρια
 6. Έκθεση φωτογραφίας                           12.Άλλη δραστηριότητα