Πατήστε στον αντίστοιχο σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο από πειράματα
που έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει οι μαθητές των σχολείων της Φ.Ε.

 

Διἀσπαση Η2Ο2 

 Παραγωγή Αρώματος

   

Παραγωγή Σαπουνιού

Φωτοχημικά