Πατήστε  στον αντίστοιχο σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο από το στάδιο κατασκευής των μοριακών μοντέλων


Αλλοτροπικές μορφές Άνθρακα


Guernica

Μοριακό μοντέλο κόκκου καφέ

Μοριακό μοντέλο πάγου