Στη διοργάνωση του Συνεδρίου  συνεργάστηκε η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από Εκπαιδευτικούς των Αρσακείων ‒ Τοσιτσείων Σχολείων και τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με την Επιστημονική Επιτροπή την οποία αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε., μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, και Μελετητές

Afisa GlossikosPolitismos-Tel