Ο αγώνας των εφήβων για τη διαμόρφωση
της επαγγελματικής τους ταυτότητας

Ρεγγίνα Κεφαλογιάννη, Βασίλης Κονταξής,
Ναταλί Κωσταρά, Αλεξάνδρα Πολυμεροπούλου,
Σπύρος Σωτηρίου, Αλέξανδρος Χατζηνικολάου

A΄& B΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Παντελής Κατηνιώτης, Κατερίνα Σουφλιά

H επαγγελματική ανάπτυξη, μια έννοια που έχει μελετηθεί τις τελευταίες δεκαετίες κατά κόρον από πολλούς ερευνητές, αποτελεί τη διαδικασία όχι μόνο άσκησης κάποιου επαγγέλματος, αλλά και προετοιμασίας γι’ αυτό. Υπό αυτή την έννοια, η επιτυχημένη επαγγελματική ανάπτυξη στην εφηβεία είναι συνυφασμένη με αποφάσεις του νέου, οι οποίες λαμβάνονται με βάση την ακριβή εικόνα του εαυτού του και την έγκυρη ενημέρωσή του για τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Οι αποφάσεις αυτές τον οδηγούν σε σπουδές μετά το Λύκειο που τον εκφράζουν και σε επαγγέλματα που τον ικανοποιούν. Στην προσπάθειά του αυτή, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε συγκεκριμένο κοινωνικό, οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο, ο έφηβος αντιπαλεύει με ένα πλήθος ανασταλτικών παραγόντων, όπως η αβεβαιότητά του, η πίεση των γονιών του, οι αυξημένοι δείκτες ανεργίας και η ραγδαία μεταβολή του κόσμου της εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, με δείγμα από 100 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και 99 μαθητές της Β΄ Λυκείου των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, όσο προχωρεί η φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο οι ενέργειες επαγγελματικής ανάπτυξης αυξάνονται και τα κριτήρια επαγγελματικής επιλογής γίνονται πιο ρεαλιστικά. Ωστόσο, οι στάσεις των δύο ομάδων μαθητών σε πολλά θέματα συμπίπτουν. 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ