Αγώνας ενάντια στη νοθεία τροφίμων:
Νοθεία της επιστήμης ή επιστήμη της νοθείας;

Δημήτρης Αβδημιώτης, Μάρθα Αθανασιάδου, Ελευθερία Δρούτσα, Ελισάβετ Δρούτσα,
Αγγελική Ιωαννίδου, Παναγιώτης Κεδίκογλου, Θεοδώρα Πόλιου, Αναστασία Τοτοκώτση

Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, Τάξη Α΄& Β΄

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Βασίλης Μυλωνάς, Σοφία Χαριτίδου 

Τα νοθευμένα τρόφιμα έχουν εισβάλει στη ζωή μας και, δυστυχώς, αποτελούν την κυριότερη πηγή της διατροφής μας. Σε αυτήν την εργασία εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους νοθεύονται τα διάφορα τρόφιμα, παρουσιάζονται κατηγορίες νοθευμένων τροφίμων, αναζητούνται τρόποι ανίχνευσης της νοθείας και περιγράφονται οι ολέθριες συνέπειές τους στην υγεία των ανθρώπων και, ειδικότερα, των παιδιών. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναζητούμε τους λόγους που οδήγησαν τον άνθρωπο στη συστηματική νόθευση των τροφίμων, εξετάζοντας την ηθική διάσταση του προβλήματος. Διαπιστώνουμε ότι η νόθευση των αγαθών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιδίωξη αύξησης του κέρδους με κάθε μέσο. Προτείνουμε, λοιπόν, λύσεις με τις οποίες θα μπορούσε το καταναλωτικό κοινό να ευαισθητοποιηθεί και να προστατευθεί, να αναπτύξει εντονότερη κοινωνική ευθύνη και βαθιά συνειδητοποίηση για τους κινδύνους που μας απειλούν και να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί και, αν είναι δυνατόν, να εξαλειφθεί από την κοινωνία.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ