Η έννοια του αγώνα στα γλυπτά του Παρθενώνα

Αναστασία Γεωργιάδου, Χριστίνα Ζησιού, Ιωάννα Παρίση, Καλυψώ-Σοφία Σδράλη

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Α΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Νέλλη Παππά 

Στην παρούσα εισήγηση ασχολούμαστε με τον αγώνα ως ιδεολογικό πρόταγμα, αλλά και ως πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων δυσκολιών αναφορικά με την κατασκευή και διάσωση του μεγαλύτερου και γνωστότερου μνημείου του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, του ναού του Παρθενώνα. Αγώνας τεράστιος καταβλήθηκε για να αποφασιστεί η οικοδόμηση του εν λόγω έργου, για να κατασκευαστεί, για να οργανωθεί και συντονιστεί στις πρακτικές λεπτομέρειές του, για να αποτυπωθεί η ιδεολογία της Αθήνας του «Χρυσού αιώνα του Περικλή», για να διασωθεί και να συντηρηθεί στα νεότερα χρόνια ως σημαντικότατη εθνική παρακαταθήκη. Σε πτυχές αυτού του αγώνα αναφερόμαστε ακροθιγώς. Ο αγώνας δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς τα έργα συντήρησης του μνημείου πάντα συνεχίζονται, όπως και η επίσημη διεκδίκηση του ελληνικού κράτους για επαναπατρισμό των κλαπέντων από τον λόρδο Έλγιν γλυπτών που στεγάζονται στο Βρετανικό Μουσείο.

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ