«Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν

μόνιμα στην Ελλάδα»

 

Άννα Γιαπιτζή–Παπανδρέου, Μόνικα Πατριαρχέα

Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, Τάξη Α΄

 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Νικολίτσα Αναστασοπούλου,

Σωτηρία Διαμαντοπούλου 

 

Θέμα πραγμάτευσης του προτρεπτικού λόγου είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα μόνιμα στην Ελλάδα. Ο λόγος δομείται σε δύο άξονες: ο ένας είναι οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και ο άλλος τα αντεπιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου. Οι ελληνικές θέσεις συνο­ψίζονται στη νομιμότητα του αιτήματος, σύμφωνα με τα καταγε­γραμ­μένα ιστορικά περιστατικά, και στη μεγάλη επισκεψιμότητα του Μου­σεί­ου της Ακρόπολης, σε αντιπαράθεση με τα βρετανικά επιχει­ρήματα που υποστηρίζουν τη νομιμότητα κατοχής τους. Κλείνοντας, η ελληνική πλευρά αναφέρει τις αρχές της UNESCO για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με γνώμονα την ιστορική και πολιτιστική ευαισθησία της Βρετανίας.


 

Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας