Αγώνας για ασφάλεια στους δρόμους του Κυβερνοχώρου:
Η εκπαιδευτική εφαρμογή
ResQ-pc-Game

Δήμητρα Γεωργιοπούλου, Γεώργιος Νταής,
Ιάσονας Πετρόπουλος, Θεόδωρος Φλισκανόπουλος

Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, Τάξη Α΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Όλγα Σταυρουλοπούλου 

Το διαδίκτυο αποτελεί το πλέον σύγχρονο εργαλείο επικοινωνίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και δια βίου μάθησης. Ενώνει υπολογιστές σε όλο τον κόσμο χωρίς να ανήκει σε κανέναν και χωρίς να έχει φυσική υπόσταση. Είναι ένας εικονικός κόσμος, ανοικτός σε όλους, χωρίς εμφανή όρια ή περιορισμούς, εκτός από αυτούς που ο καθένας επιβάλλει στον εαυτό του. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει, είναι ανάγκη να γίνεται ορθολογική χρήση του. Στην παρούσα εργασία: α) πραγματοποιείται ανασκόπηση της ιστορίας του Διαδικτύου, β) εντοπίζονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη χρήση του Διαδικτύου, γ) διερευνάται η εκστρατεία που έχει ξεκινήσει την τελευταία δεκαπενταετία από κυβερνητικούς και μη οργανισμούς για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και κυρίως για την προστασία των παιδιών και δ) παρουσιάζεται το λογισμικό ResQ που αναπτύχθηκε από τους μαθητές του Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών και συμβάλλει στον αγώνα προστασίας των ανηλίκων από την έκθεση σε περιεχόμενο που θα μπορούσε να είναι βλαβερό.

 

 
 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ