Από τη σχολική αγκαλιά στη μάχη της ζωής:
Η πορεία προς την ενηλικίωση

Ευθαλία Αλεξάκη, Νικήτας Βέμμος, Ιόλη Βολτή, Γιώργος Γάτσιος

Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Β΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αγγελική Μιχαήλ 

Η εργασία μας αναφέρεται στις επιδράσεις που δέχονται οι νέοι από το σχολικό τους περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά της εφηβείας με κύριο άξονα την αυτοεκτίμηση, μια διαδικασία δυναμική με την οποία ο κάθε νέος διαμορφώνει την εικόνα για τον εαυτό του, καθώς και στα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Στη συνέχεια, αξιολογούνται τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν στην ικανοποίηση που νιώθουν οι έφηβοι για το σχολείο. Επίσης, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις των εφήβων με τους συνομηλίκους τους. Ακόμα, αξιολογείται η σχέση των εφήβων με τους καθηγητές τους και επισημαίνεται η επίδραση που έχει αυτή η σχέση στο ψυχολογικό κλίμα της τάξης. Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σχολικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου, καθώς μέσα από το σχολείο οι νέοι καλλιεργούν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την πορεία τους στην ενήλικη ζωή. 
 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ