Αναζητώντας... ''το χάπι της επιτυχίας''

Ελίνα Σκαλτσά, Ελίζα Σκολίδη, Μαργαρίτα Σταθοπούλου, Ειρήνη Χουζούρη, Άγγελος Φράγκουλης
Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Βασιλική Τσιράκη, Παρασκευή Χανδάνου

 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το ζήτημα της αλόγιστης χρήσης φαρμακευτικών σκευασμάτων με σκοπό την αθλητική επίδοση ή την πνευματική και ψυχολογική διαύγεια, καθώς και τις συνέπειες του φαινομένου αυτού στην ποιότητα της ζωής γενικότερα. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην χρήση αναβολικών στον τομέα του πρωταθλητισμού. Η έρευνα ξεκινά από την χρήση τους στην αρχαιότητα και ολοκληρώνεται με την νεότερη ιστορία και εξέλιξή τους στον χώρο του αθλητισμού. Έπειτα, παρατίθενται οι κατηγορίες απαγορευμένων μεθόδων και απαγορευμένων ουσιών για την εξασφάλιση του βέλτιστου της απόδοσης, καθώς και οι επιπτώσεις τής χρήσης τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στην χρήση διεγερτικών ουσιών, όπως το σκεύασμα Ritalin, τις οποίες χρησιμοποιούν όσοι επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση τους σε πνευματικό επίπεδο αλλά και να παρατείνουν το χρόνο μελέτης στο μέγιστο βαθμό. Όσον αφορά στην κατηγορία αυτή, εξετάζεται η δράση και οι συνέπειές τους στον οργανισμό, καθώς και ορισμένες μαρτυρίες χρηστών. Εν συνεχεία, παρατίθεται μια ακόμη κατηγορία σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως μέσο κατάκτησης της ευτυχίας, τα αντικαταθλιπτικά, τα οποία διακρίναμε σε κατηγορίες και εξετάσαμε τις επιπτώσεις τους στον οργανισμό σε βιολογικό επίπεδο. Τέλος, γίνεται ειδική μνεία στην επιρροή όλων των παραπάνω ουσιών και μεθόδων στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου συνολικά, αφού τέτοιου είδους σκευάσματα όχι μόνο δεν οδηγούν στην επιθυμητή ψυχική ισορροπία και ευφορία αλλά συντελούν στην ηθική κατάπτωση του ανθρώπου, ο οποίος πλέον έχει χάσει το μέτρο και την αίσθηση της πραγματικότητας.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ