Αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια: “πράσινες” απαντήσεις σε “γκρι” ερωτήματα

Δημήτριος Μπράλιος, Κωνσταντίνος Μωραϊτης, Δημήτριος Παπαρούνης, Νικόλαος Πολιτίδης, Ρωμύλος Χριστούλης
Α΄ Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνοι Καθηγητές: Σοφία Καλοκαιρινού, Ιωάννης Πουλόπουλος

 

Η παγκόσμια κοινότητα βιώνει με αγωνία το πρόβλημα της ενέργειας και την εξάρτησή μας από τις εξαντλούμενες πηγές, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το κάρβουνο. Είναι επίσης κοινά αποδεκτό ότι η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον της ανθρωπότητας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις εκπομπές των λεγόμενων «αερίων του θερμοκηπίου» που συνοδεύουν αναπόφευκτα την παραγωγή ενέργειας από συμβατικά καύσιμα. Η εξισορρόπηση των προβληματικών αυτών καταστάσεων, απαιτεί την ανάπτυξη και αξιοποίηση της καθαρής (πράσινης) ενέργειας που παράγεται ανεξάντλητα από τη φύση. Τις μορφές αυτές ενέργειας καλούμε «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε τα οφέλη από την ανάπτυξη της αιολικής και της υδροηλεκτρικής ενέργειας και να κρίνουμε κατά πόσο οι πηγές αυτές είναι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον και, κατ’ επέκταση, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Επίσης, θα αναφερθούμε στα πιθανά εμπόδια από τη χρήση της αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν γενικότερα στο οικοσύστημα οι ανεμογεννήτριες και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ