Οικολογικό αποτύπωμα και αειφόρος ανάπτυξη

Αλμόγκ Σαλίτ, Ειρήνη Λάζαρη, Ειρήνη Κωστάλα, Γιώργος Πουλάκης, Μιλτιάδης Στούρας
Β΄ Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνοι καθηγητές: Δημήτρης Δανάλης, Αρχοντούλα Σαββιδάκη, Λουκία Σπυράτου

 

Ο σημερινός ρυθμός κατανάλωσης των φυσικών πόρων υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη. Οι πιέσεις που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στα οικοσυστήματα με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση των επιπέδων διαβίωσης, διαταράσσουν την ισορροπία των φυσικών συστημάτων και οδηγούν σε παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και προβλήματα κοινωνικής ανισότητας. Η Αειφόρος Ανάπτυξη στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών της ανθρωπότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων και την επίδραση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον των τωρινών και των μελλοντικών γενεών. Το Οικολογικό Αποτύπωμα είναι τρόπος αποτίμησης των φυσικών πόρων που καταναλώνουμε για την κάλυψη των καθημερινών μας αναγκών σε τροφή, ενέργεια, νερό, μεταφορές, κ.ά. Αποτελεί πυξίδα για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και ασκεί θετική επίδραση στην αειφόρο διατήρηση του οικολογικού κεφαλαίου του πλανήτη. Μέσω της έννοιας του Οικολογικού Αποτυπώματος, ο αναγνώστης κατανοεί τη συμμετοχή και την ευθύνη του στο περιβαλλοντικό πρόβλημα και συνειδητοποιεί το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει για την επίλυσή του.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ