Ενζυμικές αντιδράσεις στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, αλκοόλ και αλκοολισμός

Σοφία Καραπάνου, Παναγιώτης Καραπάνος
Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών, Τάξη B΄, Γ΄
Υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Γιαννακόπουλος

     Τα ένζυμα είναι λειτουργικές πρωτεΐνες που έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν εκλεκτικά ορισμένες ουσίες. Δρουν ως καταλύτες στις βιοχημικές αντιδράσεις. Έχουν ανιχνευθεί περισσότερα από 700 ένζυμα. Η Ενζυμολογία τα τελευταία 50 χρόνια έχει κάνει εκπληκτικές προόδους στην ανάπτυξη υπερκαταλυτών στη βιομηχανία, στην απομάκρυνση τοξικών ουσιών από ρυπογόνα απόβλητα, στη δημιουργία φαρμάκων, για την αντιμετώπιση ασθενειών κ.ά.

Η δράση των ενζύμων μπορεί να επηρεαστεί από άλλα μόρια. Οι ανασταλτικοί παράγοντες μειώνουν τη δράση τους, ενώ υπάρχουν άλλοι που την αυξάνουν. Πολλές ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια ή το αλκοόλ δρουν ανασταλτικά. Έχουν γίνει κατανοητοί πλέον οι μηχανισμοί προστασίας του ανθρώπινου οργανισμού και, όταν ανιχνεύεται αύξηση ηπατικών ενζύμων, απαιτείται προστασία από το αλκοόλ και τις βλαπτικές του επιπτώσεις.

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ