Η χρήση σπάνιων χημικών στοιχείων στη σύγχρονη κοινωνία της υψηλής (hi-tech) και πράσινης τεχνολογίας

Θωμαΐς – Μαρία Βλάχου, Μαρία-Όλγα Οικονόμου, Ρολάνδος Ποταμιάς, Βασιλική Χωραφά
Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, Τάξη Β΄
Υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Γιαννακόπουλος
 

 

Σχεδόν τα προσωπικά μας λειτουργικά αντικείμενα (gadget) και οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν κάτι κοινό: βασίζονται σε κάποια άγνωστα σε εμάς χημικά στοιχεία του περιοδικού πίνακα, όπως το άφνιο, το έρβιο ή το ταντάλιο. Εντοπίστηκε ότι έξι από αυτά αντιμετωπίζουν «κρίσιμο» κίνδυνο διακοπής της προσφοράς τους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια: πρόκειται για το ίνδιο και πέντε «σπάνιες γαίες», το ευρώπιο, το νεοδύμιο, το τέρβιο, το ύτριο και το δυσπρόσιο. Τρία ακόμη – το δημήτριο, το λανθάνιο και το τελλούριο –χαρακτηρίστηκαν σε «σχεδόν κρίσιμη» κατάσταση. Η εύκολη εύρεση διαθέσιμων υλικών που να έχουν τις ίδιες «μαγικές» τεχνολογικές επιδόσεις είναι μάλλον απίθανο. Για να εξασφαλίσουμε την προμήθεια αυτών των υλικών πρέπει να γίνεται λελογισμένη χρήση και ανακύκλωσή τους. Επίσης είναι αναγκαία κάποια βασική γεωλογική έρευνα για την ανεύρεση νέων πόρων αυτών των στοιχείων, γιατί όπως αποδεικνύεται η έλλειψή τους θα αποτελέσει τεράστιο πρόβλημα. Δίνεται έμφαση σε ορισμένα από αυτά τα «εξωτικά» χημικά στοιχεία, καθώς και ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές τους.

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ