Φωτοσύνθεση

Γιώργος Ζήσιος, Ορέστης Κοντογιάννης

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Α΄

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Εύη Πράπα

 

Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία τα φυτά μετασχηματίζουν τη φωτεινή ενέργεια σε χημική. Η φωτοσύνθεση λαμβάνει χώρα στα πράσινα μέρη του φυτού, δηλαδή στα μέρη στα οποία συναντάται η χλωροφύλλη. Χρησιμοποιείται η ηλιακή ακτινοβολία, το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, ώστε να παράγεται οξυγόνο και οργανικές ενώσεις. Η πρώτη θεωρία που αναπτύχθηκε (300 π.Χ.) σχετικά με την πηγή πρόσληψης των θρεπτικών ουσιών από τα φυτά έγινε από τον Αριστοτέλη. Έπειτα, πολλοί ασχολήθηκαν με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Ένας από τους σημαντικότερους ήταν ο JOSEPH PRIESTLEY, ο οποίος υποστήριξε ότι τα φυτά προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα και παράγουν οξυγόνο. Έπειτα, ο JULIUS SACHS τόνισε ότι κύριο συστατικό της φωτοσύνθεσης είναι οι υδρογονάνθρακες. Στη συνέχεια, το 1937 ο ROBIN HILL απέδειξε ότι οξυγόνο παράγεται μόνο με την παρουσία ηλιακής ενέργειας. Τέλος, ο MELVIN CALVIN ασχολήθηκε με τις σκοτεινές αντιδράσεις. Κατά τη φωτοσύνθεση, νερό προσλαμβάνεται από τις ρίζες των φυτών και διοξείδιο του άνθρακα από τα στόματα των φύλλων και με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας παράγεται οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες με κυριότερη τη γλυκόζη. Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι οι οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν ονομάζονται παραγωγοί και είναι τα φυτά και διάφοροι κατώτεροι μικροοργανισμοί. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη χλωροπλαστών και διάφορων άλλων δεσμευτικών ουσιών, που με τη βοήθεια ειδικών ενζύμων οδηγούν στην αλυσιδωτή αυτή αντίδραση που ονομάζουμε φωτοσύνθεση. Αξίζει να γνωρίζουμε πως η φωτοσύνθεση χωρίζεται σε δύο στάδια στο πρώτο μόνο από τα οποία είναι αναγκαία η ηλιακή ενέργεια. Τέλος, πρέπει να τονιστεί η σημασία του φαινομένου αυτού για τα φυτά, όπως και για τους περισσότερους μικροοργανισμούς, οι οποίοι χωρίς τη φωτοσύνθεση δε θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν την απαραίτητη ενέργεια, για να επιβιώσουν.

 

     
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ