Χημεία του νερού - ρύπανση του νερού – διαχείριση υδάτινων πόρων

Αθηνά Κωνσταντάρα
Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Α΄
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Γιαννακοπούλου

 

Το νερό υπάρχει παντού γύρω μας, στη φύση αλλά και στο σώμα μας. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά το 70% από νερό. Ο χημικός του τύπος είναι H2O και τα μόριά του συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου. Είναι ουσία άχρωμη, διαφανής σε μικρά πάχη, άοσμη, άγευστη και, υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, υγρή. Παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως προς τις φυσικές του ιδιότητες και έχει αρκετά υψηλή θερμοχωρητικότητα. Το νερό είναι άριστος πολικός διαλύτης, γι’ αυτό διαλύει μεγάλο πλήθος ουσιών, στερεών, υγρών ή αερίων. Το μεμονωμένο ελεύθερο μόριο H2O είναι τριγωνικό: η γωνία των δεσμών του ατόμου οξυγόνου με τα δύο άτομα υδρογόνου είναι ίση με 104,5o και η απόσταση του δεσμού O-H ανέρχεται σε 0,96 Å.

Η ρύπανση του νερού οφείλεται αποκλειστικά στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι περισσότερες από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, τη γεωργία, αλλά και σε κάθε σπίτι, καταλήγουν είτε μέσω αγωγών, υπόγειων υδάτων ή μέσω της ατμόσφαιρας στα ποτάμια, τις λίμνες και τη θάλασσα. Κυριότερες μορφές ρύπανσης του νερού είναι ο ευτροφισμός της θαλάσσιας χλωρίδας, η ρύπανση από πετρέλαιο, η ραδιενεργός ρύπανση, η βιολογική ρύπανση και τα στερεά απόβλητα. Μέσω της όξινης βροχής η ρύπανση επεκτείνεται σε όλα τα οικοσυστήματα, καλλιέργειες και πολιτιστικά μνημεία. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων του πλανήτη αποτελεί μείζονα προτεραιότητα, καθώς τα τελευταία χρόνια υπήρξε αλόγιστη κατασπατάλησή τους. Έτσι, με την αφαλάτωση γίνεται ανάκτηση πόσιμου νερού από θαλασσινό νερό, υφάλμυρα ποτάμια και λίμνες, με την κατασκευή φραγμάτων δημιουργούνται συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ή τεχνητές λίμνες, ενώ με την επεξεργασία των μολυσμένων υδάτων της αποχέτευσης αποδίδονται στη φύση ποσότητες καθαρού νερού. Τέλος, είναι απαραίτητη από τον καθένα μας η ατομική συμβολή στην εξοικονόμηση νερού που μπορεί να επιτευχθεί με το συνδυασμό πολλών μεθόδων. 

     
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ