Ενζυμικές αντιδράσεις στη βιομηχανία τροφίμων, αλκοόλ και αλκοολισμός

Έλλη Ορδόλη, Παναγιώτης Τραγουλιάς, Αλεξάνδρα Τσιγκρή
Β΄ Τοσίτσειο-Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης, Τάξη Β΄
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Παναγιώτα Παυλή

 

Οι ζώντες οργανισμοί επιτελούν τις διάφορες βιοχημικές διεργασίες κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και pH με τη βοήθεια βιολογικών καταλυτών, των ενζύμων, τα οποία είναι πρωτεΐνες με εξειδικευμένη δράση. Τα ένζυμα είναι ικανά να δράσουν σε όλα τα κύρια βιολογικά μακρομόρια. Από την άποψη αυτή η γνώση της χημικής σύνθεσης των ενζύμων και των μηχανισμών δράσης τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Χάρη στις καταλυτικές τους ιδιότητες, τα ένζυμα βρήκαν πολυάριθμες εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και στην ιατρική, τη γεωργία, τη φαρμακευτική κ.λπ.

Οι γνωστές από την αρχαιότητα διαδικασίες της παρασκευής του τυριού, γιαουρτιού ή του ψωμιού βασίζονται στη δραστηριότητα ενδογενών ενζύμων. Η δράση τους μπορεί να αυξηθεί με βελτίωση των συνθηκών που την επηρεάζουν ή με τροποποίηση της γενετικής έκφρασης του ενζύμου. Η ιδέα της προσθήκης ενζύμων από άλλες πηγές (εξωγενών ενζύμων) για βελτίωση των επιτελούμενων ενζυμικών αντιδράσεων ή τη δημιουργία νέων αντιδράσεων χρονολογείται .

            Αλκοολούχα ποτά ονομάζονται όλα τα ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα, C2H5OH) γεωργικής προέλευσης σε οποιοδήποτε ποσοστό, το οποίο έχει προέλθει είτε από φυσική ζύμωση είτε από προσθήκη κατά την επεξεργασία. Αυτό είναι το μόνο είδος αλκοόλης που είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση. Ταξινομείται φαρμακολογικά ως γενικό καταστατικό, αφού μπορεί να προκαλέσει καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.  Ο όρος αλκοολισμός αναφέρεται για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1840, ενώ αντιμετωπίστηκε επισήμως ως νόσος το 1972 από το γιατρό John Coakley Lettson. Αλκοολισμός σημαίνει δηλητηρίαση από αλκοόλ και παρουσιάζεται σε δύο μορφές, την οξεία και τη χρόνια μέθη.    

         

     
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ