Βιοδιασπώμενα υλικά - Βιοκαύσιμα - Καύσιμο Υδρογόνο

Χαρά Σταυροπούλου, Βάλια Στούμπου, Δανάη Στράτου, Άρης Τσιλιγιάννης
Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδοκία Πατσιλινάκου

 

Η «πράσινη χημεία» συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία τού περιβάλλοντος με διάφορα υλικά που έχουν παρασκευαστεί στο εργαστήριο. Δύο κύριες κατηγορίες τέτοιων υλικών είναι τα βιοδιασπώμενα πολυμερή και τα βιοκαύσιμα. Είναι σημαντικός ο ρόλος των βιοδιασπώμενων πολυμερών, κυρίως των πλαστικών, γι’ αυτό εξετάζονται οι ιδιότητές τους και οι τρόποι διάσπασής τους, ο κύκλος ζωής τους, τα είδη τους και οι ποικίλες εφαρμογές τους. Επιπλέον, γίνεται έρευνα για τα βιοκαύσιμα, η οποία εστιάζει στο καύσιμο υδρογόνο. Στη συνέχεια, αναλύονται οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα βιοκαύσιμα. Παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες και η τεχνολογία του καύσιμου υδρογόνου, καθώς και οι κυριότερες χρήσεις του. Τέλος, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα του καύσιμου υδρογόνου έναντι των συμβατικών πηγών ενέργειας. Με τη χρήση των βιοδιασπώμενων υλικών και των βιοκαυσίμων, κυρίως του καυσίμου υδρογόνου που θεωρείται το ιδανικότερο εναλλακτικό καύσιμο του μέλλοντος, μπορούμε να συμβάλουμε όλοι στη βελτίωση τού τρόπου ζωής μας.

 

     
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ