Ο ρόλος της Χημείας στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης του πόσιμου νερού

Κωνσταντίνος Πατηνιώτης

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ευδοκία Πατσιλινάκου

 

Ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η υποβάθμιση του πόσιμου νερού, αφού η ύπαρξη αρκετού νερού κατάλληλου για πόση είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της ζωής στη Γη. Έτσι, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για εξοικονόμηση πόσιμου νερού και βελτίωση τής ποιότητάς του. Η επιστήμη της Χημείας διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο σε αυτό το εγχείρημα και η παρέμβασή της παρατηρείται σε τρία επίπεδα:

  • στην αποτροπή της υποβάθμισης του πόσιμου νερού,
  • στην απορρύπανση του υποβαθμισμένου νερού και
  • στην εξοικονόμηση πόσιμου νερού.

Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με διάφορες μεθόδους, όπως ο καθαρισμός των λυμάτων, η απολύμανση του νερού, η αφαίρεση αλάτων από το νερό, καθώς επίσης και ο περιορισμός της χρήσης επιβλαβών ουσιών και η αντικατάστασή τους από άλλες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον.

            Εκτίθεται η σημασία και τα χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, ορίζονται οι βασικές έννοιες που αφορούν στην υποβάθμιση και βελτίωσή του, αναλύονται οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν σε μείωση ή ρύπανση του πόσιμου νερού και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ