Αποθήκευση Διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο θαλασσινό νερό Οι ωκεανοί γίνονται πιο όξινοι!

Διονύσιος Νίκου, Μαρία Μπαλατσούκα, Λυδία-Μαρία Πεταλούδη, Πολυξένη Πούλιου
Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, Τάξη Γ΄
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γεωργία Στεφανίδου 

 

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2, μη τοξικό αέριο) θεωρείται ότι αποτελούν το βασικότερο ανθρωπογενές αέριο θερμοκηπίου με σημαντική συμβολή στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης τού πλανήτη και κατ’ επέκταση των κλιματικών αλλαγών.

Μεγάλο μέρος του διοξειδίου του άνθρακα, που εκλύεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων, καταλήγει στους ωκεανούς, όπου μεταβάλλει τη χημεία του θαλασσινού νερού. Το καθαρό θαλασσινό νερό είναι από τη φύση του ελαφρώς βασικό. Το διοξείδιο του άνθρακα συνδυάζεται με το θαλασσινό νερό και σχηματίζει ανθρακικό οξύ (H2CO3), το ίδιο ασθενές οξύ που συναντάμε και στα αεριούχα ποτά.

Όπως όλα τα οξέα, το ανθρακικό οξύ απελευθερώνει στο νερό ιόντα υδρογόνου (Η+).

Τα ιόντα αυτά αυξάνουν την οξύτητα. Έρευνες απέδειξαν ότι η αύξηση της οξύτητας του νερού των ωκεανών απειλεί να αλλάξει ριζικά τη βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οργανισμών.

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ