Φωτοσύνθεση

Νεφέλη-Ιωάννα Παΐζη, Φωτεινή Παπαγεωργίου, Στελίνα Παπαϊωάννου
Α΄ Τοσίτσειο-Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης, Τάξη Β΄
Υπεύθυνος καθηγητής: Παναγιώτης Βάββας

 

Στόχος της εργασίας είναι να περιγραφεί η φωτοσύνθεση, δηλαδή η διαδικασία μέσω της οποίας τα φυτά συνθέτουν την τροφή τους, εφοδιάζονται με ενέργεια και επιτελούν τις λειτουργίες τους, και να γίνουν κατανοητά τα στάδιά της, οι αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα και τα προϊόντα τους. Η φωτοσύνθεση είναι μία ενδιαφέρουσα λειτουργία, αφού δεν πραγματοποιείται σε κανένα άλλο ζωντανό οργανισμό παρά μόνο στα πράσινα φυτά, σε ορισμένα πρώτιστα, κυανόφυτα και κάποια βακτήρια. Αξιοσημείωτη είναι η αναγκαιότητα τής φωτοσύνθεσης όσον αφορά στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Όλοι σχεδόν οι οργανισμοί προμηθεύονται τροφή άμεσα ή έμμεσα από τις οργανικές ενώσεις που σχηματίστηκαν στα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση.

Η αποταμιευμένη ενέργεια στις ενώσεις αυτές είναι απαραίτητη για την αύξηση, την αναπλήρωση απωλειών, την αναπαραγωγή, την κίνηση και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Επομένως, εάν η φωτοσύνθεση σταματούσε, θα προκαλούσε τη δραματική μείωση των διαθέσιμων πηγών διατροφής και των άλλων οργανικών ουσιών της γης, την εξαφάνιση των περισσότερων οργανισμών και την εξάντληση τού οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Επιπροσθέτως, η φωτοσύνθεση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ορυκτών καυσίμων (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο).

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ