Ο κύκλος του Αζώτου (Ν)

Παναγιώτης Χατζηστρατής
Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Εύη Πράπα

 

               Το άζωτο είναι ένα από τα στοιχεία που συνεισφέρουν καταλυτικά στην ανάπτυξη ζωής στον πλανήτη μας. Το άζωτο εισέρχεται αρχικά στο οικοσύστημα μέσω της διαδικασίας τής αζωτοδέσμευσης (βιολογική και ατμοσφαιρική). Αφού μέσω ορισμένων διεργασιών καταλήξει στο έδαφος ως νεκρή οργανική ύλη, ανακυκλώνεται, κλείνοντας έτσι τον κύκλο του. Σε πολλές περιπτώσεις το άζωτο διαφεύγει από τον κύκλο (εξαέρωση, διαρροή, στράγγιση) με συνέπεια να αλλοιώνεται η ποιότητα τού νερού. Η διαταραχή στον κύκλο του αζώτου, τέλος, οφείλεται και σε ανθρώπινες δραστηριότητες.

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ