Νερό: φυσικές, χημικές ιδιότητες, ρόλος και χρήσεις

Φανή Αλευρογιάννη
Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ευδοκία Πατσιλινάκου

 

Το νερό (Η2Ο) είναι η βασικότερη αλλά και πιο διαδεδομένη χημική ένωση στον πλανήτη. Αποτελεί βασικό και κυρίαρχο συστατικό όλων των έμβιων οργανισμών της Γης και την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή τους. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός για τη διατήρηση της ισορροπίας του γήινου οικοσυστήματος. Στον πλανήτη μας απαντάται και στις τρεις του μορφές (στερεό, υγρό, αέριο). Διακρίνεται από πληθώρα όχι μόνο φυσικών, αλλά και χημικών ιδιοτήτων, οι οποίες οφείλονται στη μοριακή του δομή και στον τρόπο σύνδεσης μεταξύ των ατόμων που το αποτελούν. Ο βιολογικός του ρόλος ανάγεται στο γεγονός ότι αποτελεί και βασικό συστατικό των κυττάρων, τα οποία συγκροτούν τον κάθε ζωντανό οργανισμό, ζωικό ή φυτικό. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα ανακύκλωσής του (κύκλος του νερού) μέσω αδιάλειπτων μετατροπών μεταξύ των τριών μορφών του εξηγεί τη μεγάλη σημασία του, γι’ αυτό και η έλλειψή του προκαλεί σοβαρά προβλήματα.

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ