Ρύπανση της ατμόσφαιρας-όξινη βροχή-φωτοχημικό νέφος-τρύπα του όζοντος-φαινόμενο θερμοκηπίου

Δήμητρα Δασκοπούλου, Κωνσταντίνος Αναστασάκης, Εμμανουήλ Αλεξάνδρου, Νέδη Αγαπίου
Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνος καθηγητής: Θωμάς Ανδριανός

 

Φαινόμενα που συμβάλλουν κυρίως στη ρύπανση τού περιβάλλοντος είναι η όξινη βροχή, το φωτοχημικό νέφος, η τρύπα τού όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

           Η όξινη βροχή δημιουργείται κυρίως εξαιτίας βιομηχανικών εκπομπών αερίων (SO2), (SO3), (NOx) κ.ά., τα οποία αντιδρούν με το νερό σχηματίζοντας οξέα με αποτέλεσμα να προσβάλλονται μάρμαρα, δάση, λίμνες, το δέρμα του ανθρώπου κ.λπ. Το φωτοχημικό νέφος  εμφανίζεται σε μεγάλες πόλεις και δημιουργείται από την επίδραση τού ηλιακού φωτός σε ρύπους που έχουν ελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα. Η τρύπα του όζοντος έχει δημιουργηθεί πάνω από την Ανταρκτική εξαιτίας των χλωροφθορανθράκων, οι οποίοι καταστρέφουν το όζον, μειώνοντας το πάχος στο στρώμα όζοντος που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας με συνέπεια να μειώνεται η προστασία της γης από την υπεριώδη ακτινοβολία και από την υπερθέρμανση. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται στη συσσώρευση αερίων στην ατμόσφαιρα και αποτελεί την κύρια αιτία για την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας. Πάντως, γίνεται παγκόσμια εκστρατεία για την καταπολέμηση των φαινομένων αυτών, έτσι ώστε να προστατευθεί το γήινο οικοσύστημα.

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ