Η κομποστοποίηση

Κλειώ Καραμούζη, Παρασκεύη Κατσορίδα, Κωνσταντίνος Κούτρης, Διονυσία Κρητικού
Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Γιαννακοπούλου

 

Η κομποστοποίηση είναι μία μίμηση των διεργασιών αποσύνθεσης που πραγματοποιείται στη φύση από τους μικροοργανισμούς. Στόχος της κομποστοποίησης είναι η παραγωγή του κομπόστ. Το κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό είναι μια σκούρα ουσία, η οποία είναι φυσικό λίπασμα. Παράγεται από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών (φύλλα, κλαδιά, υπολείμματα κουζίνας: φρούτα, λαχανικά, κατακάθια καφέ κλπ). Πρόκειται για το σταθεροποιημένο οργανικό υλικό, που παράγεται από την ελεγχόμενη αερόβια αποικοδόμηση διάφορων φυτικών ή ζωικών υπολειμμάτων με τη βοήθεια μικροοργανισμών. Η ποιότητα των αποβλήτων που τροφοδοτούν το σύστημα καθορίζει και την ποιότητα του παραγόμενου κομπόστ. Πολύ σημαντικοί είναι οι περιορισμοί που θέτει η βιολογική φύση του συστήματος στον χρόνο περάτωσης της διεργασίας. Οι βιολογικές διαδικασίες δεν μπορούν να επιταχυνθούν πέρα από τα φυσιολογικά τους όρια, ενώ αντίθετα μια σειρά κακών χειρισμών μπορεί να τις επιβραδύνει πολύ. Τα στάδια που περιλαμβάνει η κομποστοποίηση είναι η φάση της αποικοδόμησης, η φάση τού μετασχηματισμού, η φάση της οικοδόμησης και τελικά η φάση τής σταθεροποίησης. Κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την κομποστοποίηση είναι η μικροχλωρίδα, το μέγεθος των τεμαχιδίων, η υγρασία, η σχέση άνθρακα / αζώτου (C/N), η ενεργός οξύτητα (pH), η θερμοκρασία και ο αερισμός του εδάφους. Η κομποστοποίηση δεν μπορεί να εξαφανίσει ανόργανα συστατικά που τυχόν υπάρχουν στα απόβλητα, όπως για παράδειγμα τα βαρέα μέταλλα. Πραγματοποιείται σε εργοστασιακό αλλά και οικιακό επίπεδο. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της κομποστοποίησης είναι το μικρό λειτουργικό κόστος, η μικρή απόσταση της κατασκευής από την παραγωγή αποβλήτων και η απουσία τοξικών ουσιών.

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ