Ρύπανση της ατμόσφαιρας

Σοφία-Μαρία Μελά , Δήμητρα Παπαδοπούλου,Καλλιόπη Παντελάρου, Κατερίνα Παπακωσταντίνου
Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄
Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Γιαννακοπούλου
 

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου συμβάλλει στη ρύθμιση τής θερμοκρασίας του πλανήτη, όμως οι ανθρώπινες ενέργειες επιφέρουν ρύπανση της ατμόσφαιρας και συνεπώς η θετική πλευρά τού φαινομένου αυτού υποχωρεί. Η υπερβολική συγκέντρωση των αερίων τού θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα επηρεάζει αρνητικά τόσο αυτή όσο και το έδαφος. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μέριμνα, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί η επίπτωση αυτή, κυρίως μέσω της αξιοποίησης ποικίλων μορφών ενέργειας. Ως αέριο του θερμοκηπίου δρα και το όζον που έχει έντονο γαλάζιο χρώμα και είναι τοξικό κατά την εισπνοή. Η τρύπα του όζοντος είναι η λεγόμενη ονομασία της εξασθένισης τής στοιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα και ιδιαίτερα στην Ανταρκτική. Με το πέρασμα των χρόνων διευρύνεται συνεχώς, καθώς επικίνδυνες ενώσεις, όπως οι χλωροφθοράνθρακες, είναι υπεύθυνες για την καταστροφή του όζοντος. Πλέον έχουν αντικατασταθεί από υδροφθοράνθρακες και γίνονται διάφορες συμβάσεις προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο αυτό. Ο όρος όξινη βροχή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 19° αιώνα και είναι οποιαδήποτε μορφή κατακρήμνισης που περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικού και θειικού οξέος, καθώς είναι συνηθέστερη μέσα ή κοντά στις αστικές και βιομηχανικές ζώνες. Τα αέρια που συμμετέχουν σε αυτή εκλύονται από αυτοκίνητα και από ορισμένες βιομηχανικές μονάδες. Η όξινη βροχή επιφέρει καταστροφικά αποτελέσματα σε οικοσυστήματα, καλλιέργειες και πολιτιστικά μνημεία. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, αρκεί η συνεισφορά όλων μας. Τέλος, το φωτοχημικό νέφος παρατηρείται σε μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και γενικότερα όπου κυριαρχεί θερμό και ξηρό κλίμα, καθώς και μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων. Οφείλεται σε συσσώρευση αέριων ρύπων και έχει παραχωρήσει τη θέση του στο υδρογονοσωματιδιακό νέφος, αποτελούμενο κυρίως από σωματίδια και διάφορους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες που θεωρούνται καρκινογόνοι.

 

     
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ