Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού

(πατήστε  στην εικόνα για να δείτε το poster)

agymps«Η όξινη βροχή και οι συνέπειές της»
Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄ Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄   Δ. Εμμανουηλίδης, Θ. Αϊδίνης Υπεύθυνος Καθηγητής: Θ. Ανδριανός
«Τι είναι ο γραφίτης και γιατί γράφουν τα μολύβια»
Τάξη Β΄: Σ. Χασάνης, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Υδρόθειο (Η2S
Τάξη Γ΄: Μ. Αντωνίου, Κ. Βαρκάτζα , Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδοκία Πατσιλινάκου
«Ρύπανση της ατμόσφαιρας: Φαινόμενο του θερμοκηπίου – Τρύπα του όζοντος- Όξινη βροχή – Φωτοχημικό νέφος»
Τάξη Γ΄: Α. Αθανασιάδη, Α. Αναγνωστοπούλου, Ν. Βουρλή, Ι. Γρηγοριάδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο»
Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄Φ. Αλευρογιάννη, Φ. Δρακοπούλου, Δ. Φίλιππα, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Ο ρόλος της φωτοσύνθεσης στην εξέλιξη της ατμόσφαιρας και της βιόσφαιρας της γης»
Τάξεις Α΄,Β΄: Α.Μ. Κουβάτσου, Ν. Κουβάτσος, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Φάρμακο: φυσικά και συνθετικά φάρμακα»
Τάξη Γ΄: Χ. Βλάχου, Β. Γεωργαρίου, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου