Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού

blykps «Το πιο διάσημο φουλλερένιο: the bucky ball of C60»
Τάξη Α΄: Ι. Χασάνης, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Γιαννακοπούλου
«Φωτοχημείες»
Τάξεις Α΄, Β΄ : Σ. Αθηνιώτης, Α. Δαλαβάγκα, Α. Κρέπιας-Βλάχος, Α. Κωνσταντάρα-Κυπριανού, Σ.-Μ. Μελά, Μ. Σταθοπούλου, Ν. Τσιλίκας, Ι. Χασάνης, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Γιαννακοπούλου
«Η ισορροπία του κοβαλτίου»
Τάξεις Α΄, Β΄: Σ. Αθηνιώτης, Α. Δαλαβάγκα, Α. Κρέπιας-Βλάχος, Α. Κωνσταντάρα-Κυπριανού, Σ.-Μ. Μελά, Μ. Σταθοπούλου, Ν. Τσιλίκας, Ι. Χασάνης, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Γιαννακοπούλου
«Η χημεία στη σοκολάτα»
Τάξη Γ΄:Π. Κυρούση, Α.-Ι. Λεγάκη, Π. Λιβανού, Β. Μελέτης, Ε. Παπαθεοδοσίου, Α. Ποσνάκογλου, Α. Σαριδάκη, Α. Τάταρης, Γ. Τρίκας, Α. Τσαρούχη, Α. Χασάνης, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Γιαννακοπούλου