Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού

bgymps «Teflon (PTFE: Πολυτετραφθοροαιθυλένιο)»

Τάξη Γ΄: Σ. Πασπαράκη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου

«Μόλυνση του περιβάλλοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος, φωτοχημικό νέφος, όξινη βροχή»

Τάξη Γ΄: Μ. Γουρδουπάρης, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου

«Ένας γυάλινος κόσμος γεμάτος πράσινη ενέργεια»

Τάξη Β΄: Α.   Ρηγάτου, Φ. Πετρίδη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου