Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού

(πατήστε  στην εικόνα για να δείτε το poster)

alykps«Ακετυλοσαλικυλικό Οξύ(Ασπιρίνη)»
Τάξη Β΄: Ε. Μήτση, Α.-Α. Παπαναστασίου, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Γιαννακοπούλου
«Χημεία των φαρμάκων»
Τάξη Α΄: Κ. Κρόμμυδας, Δ. Κυριακόπουλος, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Π. Πράπα
«Φάρμακο: Φυσικά και Συνθετικά φάρμακα-1»
Τάξη Α΄: Ε. Κολιάκου, Μ. Κρυσταλλίδου, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Π. Πράπα
«Φάρμακα: φυσικά και συνθετικά φάρμακα»
Τάξη Γ΄: Α. Αλεβιζάκη, Ι. Βαζελάκη, Α. Θέου-Τσαφαρά, Ι.Καλύβας, Χ. Κάτσια, Μ. Κατράκη, Δ. Λέφας , Β. Ντουσόπουλος, Σ. Ντουρανίδη, Β. Μπάνου, Μ. Μεγαπάνου, Μ. Μπεργελέ, Π. Ναστάτος, Α. Μινιάδης, Ο. Καρύδη, Α. Κουτσουμάνη, Α. Κουτσουβέλη, Ε. Ντόστογλου, Δ. Λόυντζη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια:Π. Πράπα
«Φωτοχημεία με laser για τη συντήρηση έργων τέχνης»
Τάξη Α΄: Χ. Κοτίνου, Α. Λουϊζίδη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Π. Πράπα
Εικονική επιχείρηση C.O.R.I.N.A
Τάξη Β΄: Γ. Πασπαράκης, Γ. Ρωσσόπουλος Ε. Καρατσιώλης, Π. Ντάκος, Α. Πλαγιανός, Α. Παναγάκη, Ν. Παππά, Κ Πατηνιώτης, Δ. Ξενοπούλου, Π. Παυλίδη, Β. Ντοσόπουλος Β. Παπασακελλαρίου, Μ. Πίτσου, Ι. Ρηγάτου, Ι. Σιδέρη, Ε. Ντόστογλου, Τ. Νικολά Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Αγγ. Ζήση (νομικός), Ευδ. Πατσιλινάκου
«Οι δομές των πρωτεϊνών»
Τάξη Γ΄: Α. Γιαννοπούλου, Σ. Θεολογίτης, Ι. Καστής, Δ. Κυρβασίλης, Χ.-Η. Κρανάκης, Ν. Ματζάκος, Α. Σέντερης, Μ. Φωτιάδου, Φ. Χατζηδημητρίου, Γ. Ψαρουδάκης, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Βιομόρια: Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, Νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια-1»
Τάξη Α΄: Κ. Σκλιάμη, Α. Σφακάκη , Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«LASER και συντήρηση έργων τέχνης»
Τάξη Α΄: Τ. Τσίλη, Α. Τσίρου, Κ. Τούρνα, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Φάρμακο: φυσικά και συνθετικά φάρμακα-2»
Τάξη Α΄: Μαρίλια Ροπακά,Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Χημεία και διατροφή: Χημικά πρόσθετα τροφίμων»
Τάξη Α΄: Γ. Ρούσσος, Θ. Τουμανίδης, Β. Φιλιππακόπουλος, Ν. Φωστιέρης Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Φερροκένιο»
Τάξη Β΄: Ε. Αλέπη, Μ. Βεντουράτου, Κ. Γαρδούνη, Α. Γιαννακούλα, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Nαφθαλίνιο»
Τάξη Β΄: Γ. Βάσογλου, Α. Θεοδωράκη, Μ. Ζωγράφου, Λ. Βυζάς, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Φλογογόνος αήρ: υδρογόνο» Τα 6 πιο βασικά χαρακτηριστικά του
Τάξη Β΄:   Κ. Θεοδοσιάδη, Ζ. Θεοδωροπούλου, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Νανοσωλήνες άνθρακα»
Τάξη Β΄: Η. Αναστασίου, Κ. Αποστολοπούλου, Ε. Δρίμερη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Μυστηριώδης …ωσμωτική συμπεριφορά»
Μαθητές που παρουσίασαν το πείραμα, Τάξη Α΄Η. Αναστασίου, Μ. Βεντουράτου, Α. Νταρβίς –Ταμπάρ, Α. Χωριανοπούλου, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Η σύσταση του νερού και οι επιπτώσεις του στον οργανισμό»
Τάξη Β΄: Η. Κάμτσιος, Χ. Ζωρογιαννίδης, Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ευδ. Πατσιλινάκου, Α. Κάμτσιος
«Ελαιόλαδο-1» Τάξη Α΄: Μ. Σιμοπούλου, Σ. Τσουκαλά, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Χημεία της Αναπνοής»
Τάξη Α ΄: Π. Σιδερή, Α. Τσάμη, Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Ο υποβρύχιος χορός των χρωμάτων»
Μαθητές που παρουσίασαν το πείραμα, τάξη Α΄Ν. Διονυσοπούλου, Σ. Δοντσόπουλος, Α. Βασιλειάδη, Ε. Παπανίκου, Ι. Ρούσσος, Π. Σιδερή, Κ. Σκλιάμη, Α. Σφακάκη, Χ. Σφέτσα, Α. Τούρνα, Α. Τσίρου, Ν. Φωστιέρης, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Οι περιπέτειες τού Δήμου τού δείκτη»
Μαθητές που παρουσίασαν το πείραμα, τάξη Α΄Σ. Δοντσόπουλος, Ν. Διονυσοπούλου, Α. Βασιλειάδη, Ε. Παπανίκου, Ι. Ρούσσος, Π. Σιδερή, Κ. Σκλιάμη,Α. Σφακάκη, Χ. Σφέτσα, Α. Τούρνα, Α. Τσίρου, Ν. Φωστιέρης ,Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Ελαιόλαδο-2»
Τάξη Α΄: Δ. Αργύρη, Α, Βούρτση, Α. Βάμβουρα, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Ελαιόλαδο: Χημική Σύσταση, Διατροφική Αξία, Προϊοντα από Ελαιόλαδο»
Τάξη Α΄: Α. Βασιλειάδη, Α. Γκιάλα, Α. Δριτσώνα, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Φυσικά και Συνθετικά Φάρμακα»
Τάξη Α΄:   Ε. Γιαμαρέλλου, Μ. Δέτση, Ν. Διονυσοπούλου, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου «Νανοτεχνολογία: νανοϋλικά, νανομέταλλα, νανοσωλήνες, νανοπολυμερή, νανοκεραμικά»
Τάξη Α΄:   Ν. Αρμάος, Α. Βερροιόπουλος, Χρ. Βλόντζος, Θ. Γαλανόπουλος, Γ. Γαρδικιώτης, Μ. Δασκαλάκης, Α. Δημητρακόπουλος, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Βιομόρια: Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, Νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια-2»
Τάξη Α΄:   Ε. Βαϊρακτάρη, Ε. Βαρούτσου, Α. Γαβρά, Λ. Δημητριάδου, Ε. Δόλγυρα Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Βιομόρια: Υδατάνθρακες, Πρωτεΐνες, Νουκλεϊκά οξέα, λιπίδια-3» Α΄Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Α΄ Β΄Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Α΄Ι. Αντουλινάκη, Μ. Ανδρονίδη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Το διαμάντι»
Τάξη Β΄: Α. Μπουλούγαρη, Α. Παρμάγκου, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Ελαιόλαδο-3»
Τάξη Β΄: Ι. Μουστή, Ε. Σέττα, Μ. Σμυρνιού, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Το pH των διαλυμάτων»
Τάξη Γ΄: Α. Παναγάκη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Πράσινη Χημεία : υδρογόνο καύσιμο»
Τάξη Γ΄: Ι. Ρηγάτου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου
«Καταλύτες»
Τάξη Γ΄: Ν. Φυτίλης, Ν. Τσιφτσής, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ευδ. Πατσιλινάκου