Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού

(πατήστε  στην εικόνα για να δείτε το poster)

clykps«Χημεία νερού»
Τάξη Α΄: Ζ. Μελά, Γ. Δημητρίου, Α. Κολοβού-Νικολακοπούλου, Γ. Βαζαίου, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Π. Πράπα
«Πράσινη χημεία και περιβάλλον: Φαινόμενο θερμοκηπίου»
Τάξη Α΄: Σ. Κουβαράς, Χ. Ευαγγελάτος, Φ. Λαζαράτος, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Π. Πράπα
«Ρύπανση υδάτων»
Τάξη Β΄: Λ. Παλαιολόγου, Μ. Πρίφτη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Π. Πράπα
«Φυσικά φάρμακα»
Τάξη Β΄: Μ. Λυϊλλιέ, Ι.-Σ. Παρασκευάκη, Α. Τρίκη, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Παρασκευή Πράπα
«Το ελαιόλαδο»
Τάξη Α΄: Α. Δάκα , Δ. Θεοδώρου , Κ. Καλλιβρούση, Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Π. Πράπα
«Χημεία των φαρμάκων»
Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού,Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού: Γ. Δημητρίου, Ζ. Μελά, Δ. Κυριακόπουλος, Γ. Ζησιός, Ο. Κοντογιάννης, Υπεύθυνη Καθηγήτρι : Π. Πράπα