«Στη διοργάνωση του συνεδρίου συνεργάσθηκε η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από καθηγητές χημείας των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, με την Επιστημονική Επιτροπή την οποία αποτελούσαν μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας».