«Στη διοργάνωση του Συνεδρίου συνεργάσθηκε η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από καθηγητές των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Ψυχικού και Εκάλης ,με την Επιστημονική Επιτροπή την οποία αποτελούσαν μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας».