Στη διοργάνωση του Συνεδρίου  συνεργάστηκε η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από Εκπαιδευτικούς των Αρσακείων ‒ Τοσιτσείων Σχολείων   και τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με την Επιστημονική Επιτροπή την οποία αποτελούσαν μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, Μελετητές και Καλλιτέχνες.