Στη διοργάνωση του Συνεδρίου  συνεργάστηκε η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από Εκπαιδευτικούς των Αρσακείων ‒ Τοσιτσείων Σχολείων και τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, με την Επιστημονική Επιτροπή την οποία αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε., μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, και Μελετητές

Afisa Dikaioma Ekpaideusi 6o PRINT-3-01-01