Η προσωπική μου ταυτότητα: Ο αγώνας να ‘μάθω’ ποιος είμαι

Κωνσταντίνος Μπακόλας, Ανδρέας Μπρατάκος, Μυρτώ Παπαδοπούλου

Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Φ.Ε.

Ξένια Παρασκευοπούλου, Κατερίνα Σουφλιά

Σκοπός της εργασίας και της έρευνάς μας είναι να διερευνήσουμε τον αγώνα που κάνουν οι έφηβοι, τα παιδιά της ηλικίας μας. Τον αγώνα για να καθορίσουν την ταυτότητά τους, να θέσουν το κέντρο ελέγχου της ζωής τους (locusofcontrol), να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες (εκπαιδευτικές, κοινωνικές, συναισθηματικές) καθώς και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις. Το ερευνητικό και το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας βασίζεται στις αρχές της εξελικτικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας προσωπικότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού. Χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια ΕΔΕΠΠΕ (Ερωτηματολόγια δια-προσωπικής και ενδο-προσωπικής προσαρμογής και εφήβων) (Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. & Παρασκευοπούλου, Ξ.), το ερωτηματολόγιο κέντρου ελέγχου της ζωής - LocusOfControl (Rotter) και το ερωτηματολόγιο προσδιορισμού ταυτότητας - EPSI (Ε. Ericsson). Η στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων αποσκοπεί στο να προσδιοριστούν οι σχέσεις ανάμεσα στα επίπεδα προσαρμογής των εφήβων, στο κέντρο ελέγχου της ζωής (εσωτερικός-εξωτερικός έλεγχος), στον τύπο της ταυτότητας και στην ικανότητα λήψης απόφασης. Τα ανωτέρω δεδομένα συνδυάστηκαν και με διάφορα δημογραφικά στοιχεία των εφήβων και των οικογενειών τους.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ