Κοινωνικός δαρβινισμός: Ιστορικά παραδείγματα και αποδείξεις

Παναγιώτης Καραπάνος, Κυριάκος Μπίρμπας,
Μυρτώ Πετροπούλου, Αικατερίνη Σουβαλιώτη

Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, Τάξη B΄

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος 

Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί που είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο προσαρμοσμένους ονομάστηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο φυσική επιλογή. Αν η θεωρία του Δαρβίνου συμπυκνωθεί στην πολυσυζητημένη «επιβίωση του ισχυρότερου», μπορεί να περιγράψει αρκετούς τομείς της καθημερινής ζωής ή του επιστητού.­ Αρχίζοντας με μια κοινωνιολογική προσέγγιση, η επικρατούσα άποψη των συμβολιστών κοινωνιολόγων θεωρεί ως θεμελιώδη κοινωνική διαδικασία την κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση ορίζεται ως εσωτερίκευση κανόνων και αξιών ενώ τα καλύτερα κοινωνικοποιημένα άτομα αφομοιώνονται ομαλότερα από την κοινωνία. Είναι εμφανές πως ο καλύτερα προσαρμοσμένος έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες κοινωνικής επιβίωσης. Σε όλες τις εποχές, η μόρφωση, η οικονομική κατάσταση, η καλύτερη κοινωνική προσαρμογή και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά θεωρούνται συχνά ως εγγυήσεις κοινωνικής ανόδου, ενώ όσοι υστερούν ως προς τους παράγοντες αυτούς θεωρούν σε ορισμένες περιπτώσεις ότι είναι καταδικασμένοι σε στασιμότητα, έχοντας λιγότερες προοπτικές κοινωνικής ανόδου. Αυτό αναπόφευκτα μας θυμίζει την αρχή της προσαρμογής, όπως την διατύπωσε ο Δαρβίνος.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ