Εργασιακοί αγώνες στην Ευρώπη και στον κόσμο

Παναγιώτης Ευφραιμίδης, Ιωάννης Ζαταγιάς, Σοφία Νικολαΐδου,
Όλγα Νικολή, Μαρία Παπαδοπούλου, Αθηνά Πραντσίδου,
Ελισάβετ Πυλαρινού, Άρτεμις Στοϊμένου,
Κυριακή Ταρασίδου, Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, Τάξη Α' & Β΄

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Μαρία Αμαλία Βέργουλα, Αντωνία Κ. Βουλγαράκη

Μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, η εργασία θεωρούνταν αντικείμενο συναλλαγής και οι συνθήκες εργασίας, ως φυσικό επακόλουθο των καταστάσεων, δεν απασχολούσαν ιδιαίτερα τις κοινωνίες. Η κατάσταση αυτή πυροδότησε πολύχρονους και αιματηρούς αγώνες προκειμένου να αναγνωριστεί ότι η εργασία δεν είναι απλώς αντικείμενο συναλλαγής αλλά δημιουργική εκδήλωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και ότι η προστασία της είναι παράλληλα και προστασία της προσωπικότητας και της ισορροπίας της κοινωνικής ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας. Η αμοιβή, η ασφάλιση, οι όροι και συνθήκες εργασίας, το νόμιμο ωράριο, η ετήσια άδεια ανάπαυσης, η μέριμνα της υγιεινής και της ασφάλισης έναντι εργατικών ατυχημάτων, περιλαμβάνονται στον γενικό όρο εργασιακά δικαιώματα (δεύτερη γενεά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ) και κατακτήθηκαν μέσα από συλλογικούς αγώνες. Μέσα από αγώνες αναγνωρίστηκαν επίσημα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα συνδικάτα, που ενεργοποίησαν τη συμμετοχή μελών, οργάνωσαν τους εργαζομένους, οικοδόμησαν συνεργασίες με άλλες ομάδες, αναζήτησαν πολιτική και θεσμική υποστήριξη και στήριξαν ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες. Στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη οικονομία ο αγώνας για τα εργασιακά δικαιώματα επιδιώκει την καθιέρωση διεθνών ρυθμίσεων, ώστε να διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα και, παράλληλα, τα ευρύτερα κοινωνικά συμ­φέροντα και η αρμονική συνεργασία των λαών.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ