Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο

Σοφία-Μαρία Ευστρατιάδου, Αριάδνη-Σωτηρία Ζαμποπούλου,
Μαρία-Άννα Θεοδωράκη, Σταυρούλα-Μαργαρίτα Καστρησίου

Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, Τάξη Γ΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Γερασιμούλα Καλαντζή


Με την παρούσα εισήγηση θα διερευνήσουμε το θέμα της γλωσσικής αλλαγής. Αρχικά, θα αναφερθούμε, εν συντομία, στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας, καταδεικνύοντας την ιδιαιτερότητα, τον οικουμενικό χαρακτήρα και την αδιάσπαστη ιστορική συνέχειά της. Ακολούθως, θα εξετάσουμε τις αιτίες της αλλαγής που έχει υποστεί η γλώσσα μας σε
όλα τα επίπεδα περιγραφής της, στη φωνολογική δήλωση των λέξεων, στη μορφολογία, στη συντακτική δομή και στο λεξιλόγιο. Έμφαση θα δοθεί στην αλλαγή της σημασίας των λέξεων της ελληνικής γλώσσας, μέσω της ανάλυσης των διαδικασιών με τις οποίες αυτή επιτελείται. Η προαναφερθείσα θεωρητική προσέγγιση θα τεκμηριωθεί με παραδείγματα από τον λεξιλογικό πλούτο της ελληνικής γλώσσας.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ