Γλώσσες προγραμματισμού:
Οι γλώσσες που «καταλαβαίνουν» οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Άννα–Νεκταρία Δηλαβέρη, Εμμανουέλα Εξάρχου,
Δαμιανός–Ιωάννης Ζερβάνος, Μυρσίνη Ρονιώτη

Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Γ΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Άννα Τζώρτζη


Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι τεχνητές γλώσσες που έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται για να επικοινωνούν οι άνθρωποι με τους υπολογιστές, σε αντιδιαστολή με τις φυσικές γλώσσες, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Στην εργασία αυτή θα εξηγηθεί τι είναι οι γλώσσες προγραμματισμού, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και πώς επιτυγχάνεται η επικοινωνία τους με τον άνθρωπο. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε τρεις διαφορετικούς τρόπους ταξινόμησης των γλωσσών προγραμματισμού με κριτήρια: (α) την χρονολογία εμφάνισής τους, (β) τη φιλοσοφία του προγραμματισμού που πρεσβεύουν και (γ) το είδος των προβλημάτων τα οποία έχει σχεδιαστεί να λύνει η κάθε γλώσσα.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ