Τεχνολογίες του ανθρώπινου λόγου

Κυριακή Μελακοπούλου, Μαρία-Ελένη Μπάκα

Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Τάξη Β΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Αγγελική Μιχαήλ


Η εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων εξειδικευμένων στον χειρισμό της ανθρώπινης γλώσσας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στη δυσκολία κατανόησης από τους υπολογιστές του πολλαπλού τρόπου έκφρασης της φυσικής γλώσσας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μαθηματικά μοντέλα αναζήτησης-ανάκτησης της πληροφορίας, που βρίσκουν εφαρμογή, κυρίως, στις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης, και παρουσιάζονται τα πιο βασικά πεδία εφαρμογής γλωσσικών τεχνολογιών, όπως η αυτόματη περίληψη κειμένου, η μηχανική μετάφραση, η εκμάθηση γλώσσας υποβοηθούμενη από υπολογιστή. Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι γλωσσικές δυνατότητες που ενσωματώνονται σε υπολογιστικές εφαρμογές προσφέρουν νέους τρόπους επικοινωνίας που επιτρέπουν την καλύτερη συνύπαρξη του ανθρώπου με την τεχνολογία.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ