Γραφή και γραπτός λόγος στην αρχαία Ελλάδα

Κωνσταντίνος Αυγουστιανάκης, Τίτος-Γεώργιος Δελλής,
Ελένη-Άννα Μαντζουράνη, Αναστασία-Στυλιανή Νούλα,
Αργυρώ Παπαδημητρίου

Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Α΄

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αχιλλέας Παπαθανασίου


Στην εν λόγω εργασία θα παρουσιαστεί η χρήση και η εξέλιξη της γραφής στην αρχαία Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στην Αθήνα της κλασι-
κής περιόδου. Θα προταθεί μια επισκόπηση των διαφορετικών μορφών γραφής που χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες για την επικοινωνία
τους και των υλικών που αξιοποίησαν για να καταγράψουν τα μηνύματά τους. Θα εξεταστεί η χρήση του γραπτού λόγου στον δημόσιο βίο
των ελληνικών πόλεων-κρατών και η αντιπαράθεση αλλά και η συνύπαρξή του με τον προφορικό λόγο. Σκοπός της εργασίας είναι να διε-
ρευνηθεί η αξία του γραπτού λόγου στην αρχαιοελληνική κοινωνία και η συμβολή του στην πολιτιστική της εξέλιξη.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ