Η γλώσσα της εξουσίας

Μαρία-Ελευθερία Βλόντζου, Ασημίνα Γιαννακοπούλου,
Ευσταθία Κόντου, Φώτιος-Κωνσταντίνος Περίχαρος

Β΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Τάξη Β΄

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Μαρία Μπουζινέλου, Μαρία Στρατοπούλου,
Ευστράτιος Βολτής


Οι σχέσεις εξουσίας διαχρονικά τροφοδοτούνται μέσα από την παντοδύναμη γλώσσα. Η γλώσσα, που άλλοτε καθιστά τον δέκτη υποχείριο
αυτού που ασκεί την εξουσία, αλλά και η γλώσσα που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί το θέμα της
παρούσας εργασίας. Μέσα από ομιλίες πολιτικών εξετάζεται το πώς τα αυταρχικά καθεστώτα, διαφθείροντας τη γλώσσα, μηδένισαν την κρι-
τική σκέψη των δεκτών και διαστρέβλωσαν αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη. Παράλληλα, όμως, καταδεικνύεται πώς μέσα
από τη γλώσσα υπηρετήθηκαν αξίες στις οποίες στηρίχτηκε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πρόοδος. Μεγάλη πρόκληση, λοιπόν, αποτέλεσε η
προσπάθεια αποκωδικοποίησης του εξουσιαστικού λόγου, ιδιαίτερα σήμερα, που η πνευματική ανεξαρτησία κινδυνεύει ακόμα και στα σύγ-
χρονα ευνομούμενα και δημοκρατικά κράτη.

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ