Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παναγιώτης Αλεξάνδρου, Δημήτριος Βλάχος, Ειρήνη Κανελλοπούλου, Μαρία Καρούση, Επαμεινώνδας Κικιδάς, Βασίλειος Μανσόλας,Μαρία Μαργαρίτη, Ελένη-Μαρία Παπαδημητροπούλου,Νικόλαος Παπαδόπουλος

Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης, Τάξη Α΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία Φωτιάδη

 

Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της δράσης e-learning(ηλεκτρονική μάθηση), ως πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενεκρίθη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2000, με σκοπό την προσαρμογή των συστημάτων της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οικονομία της γνώσης και την ψηφιακή παιδεία. Η εργασία των μαθητών θα παρουσιάσει τις βασικές μορφές σύγχρονης μάθησης, καθώς και υπηρεσίες βασισμένες σε αυτή. Επιπλέον, θα αναφερθούν τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του e-learning, καθώς και ενδεχόμενοι περιορισμοί αυτού. Τέλος, θα γίνει αναφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning, ως παράδειγμα ενός συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος, εντός του οποίου η εκπαιδευτική κοινότητα συνεργάζεται εξ αποστάσεως με την αξιοποίηση της διαδικτυακής τεχνολογίας.

 

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ