Τεχνητή νοημοσύνη και κοινωνικές προεκτάσεις:

επιπτώσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης

Σεβαστιανή Αντωνιάδου, Αγγελική Καστίδου,Ελισάβετ Κουγιουμτζόγλου, Νικήτας Παπαδόπουλος,

Κωνσταντίνος Παυλίδης, Μαρία-Λουκία Πρατσίδου,Μαρία-Παναγιώτα Σαμολαδά, Νικόλαος Σαρρής,

Μελπομένη Σταυροπούλου, Νικολέτα Χαμπίμπ

Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, Τάξεις Α΄ & Β΄

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαρία-Αμαλία Βέργουλα

 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης των πιθανών επιπτώσεων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης μέσα από τη ματιά των κοινωνικών επιστημών. Αρχικά, θα εξεταστούν μελέτες περίπτωσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό τομέα. Στη συνέχεια, θα απαντηθεί το ερώτημα σε σχέση με το πόσο προετοιμασμένες είναι οι σημερινές κοινωνίες για τις συνέπειες των παραπάνω εφαρμογών και ποιες προσεγγίσεις ακολουθούν για την προετοιμασία αυτή. Τέλος, μέσω συνεντεύξεων ειδικών στους τομείς της πολιτικής και της οικονομίας, θα παρουσιαστεί η οπτική τους για τις προοπτικές εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο μας και τις μελλοντικές κοινωνικές τους προεκτάσεις.

 

 

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ