Η αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος:

Χρήστος Αργυρόπουλος, Παύλος Βουράκης, Ηλίας Γεωργακόπουλος, Ιωάννης Καλογερόπουλος,

Β΄Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, Γ΄Τάξη

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γαρυφαλλιά Καζολέα

  

Το 1953 ανακαλύφθηκε το μοριακό μοντέλο του DNA, του γενετικού υλικού των οργανισμών. Έτσι οι επιστήμονες κατάφεραν να κατανοή- σουν τη δομή και τη λειτουργία του. Όλες οι λειτουργίες του DNA συνοψίζονται στο Κεντρικό Δόγμα της Βιολογίας. Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά αυτά του DNA, έγινε εφικτή η αποκρυπτογράφηση της αλληλουχίας του. Το 1990 ξεκίνησε το Πρόγραμμα του ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο έχει μεγάλη σημασία καθώς, όταν κάποιος γνωρίζει την πλήρη αλληλουχία των βάσεων του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι σαν να έχει το εγχειρίδιο κατασκευής του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο απομένει τώρα να διαβαστεί σε όλη του την έκταση. Οι εφαρμογές από την αποκρυπτογράφηση αφορούν την ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων, νέων τρόπων θεραπείας, και την παραγωγή νέων φαρμάκων. Οι γενετικές εξετάσεις μπορούν να γίνουν  σε προεμφυτευτικό στάδιο, πριν τη γέννηση,  στα νεογέννητα και στους ενήλικες. Αφορούν την ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμα- λιών και γονιδίων υπεύθυνων για γενετικά νοσήματα. Ωστόσο, με τις γενετικές εξετάσεις δημιουργείται έντονος προβληματισμός και ιδιαίτερα για τη μελλοντική χρήση και αξιοποίησή τους, σε συνδυασμό με την πρόοδο της τεχνολογίας. Έτσι, λοιπόν, η μεγάλη πρόκληση είναι να διαφανεί αν στο μέλλον η πλήρης αποκρυπτογράφηση  του DNA θα λειτουργήσει προς όφελος της υγείας του ανθρώπου, χωρίς να αγνοού- νται ηθικά, νομικά και κοινωνικά διλήμματα.

   

 

 
Πατήστε για δείτε την παρουσίαση της εργασίας   Για να δείτε την εργασία πατήστε εδώ